Kontakt

Du bör alltid kontakta din läkare med frågor rörande din hälsa. Vi kan ge information om våra läkemedel men ingen individuell medicinsk information. Interaktioner och biverkningar vid läkemedelsanvändande ska rapporteras till din läkare, till oss på Boehringer Ingelheim eller direkt till Läkemedelsverket så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter till Boehringer Ingelheim 

Postadress
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
120 32 Stockholm

Besöksadress
Hammarby Allé 29

Telefon (vx): 08-721 21 00

Mailkontakt för Medicinska frågor

Mailkontakt för Övriga frågor

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: