Tips & råd

Hjälp att sluta röka
Har man blivit diagnosticerad med KOL och är rökare är det viktigt att sluta röka. Det är en viktig del i behandlingen av KOL. Rökning påskyndar sjukdomens förlopp och förvärrar symtomen. Genom att sluta röka kan du bromsa förloppet och förbättra din allmänhälsa. Alla som har försökt sluta röka kan vittna om att det inte är lätt. Dels beror det självklart på nikotinets beroendeframkallande effekt. Det krävs motivation och uthållighet för att lyckas.

Ditt beslut
Det första du måste bestämma dig för är att du vill sluta röka. Känns det svårt att sluta på egen hand finns det mycket hjälp att få. Metoderna att sluta röka är lika många som antalet rökare. En del kan sluta tvärt på egen hand, andra föredrar en sluta-röka-grupp och några behöver hjälp av nikotinersättningsmedel eller receptbelagda läkemedel som dämpar röksuget.

Apoteket
Det finns massor med hjälpmedel för dig som vill sluta röka, alltifrån stödprogram till nikotintuggummi och plåster. Besök ett apotek och fråga vad som kan hjälpa dig i din vilja att sluta röka.

Sjukvården
Även din läkare eller sjuksköterska kan hjälpa dig med goda råd, hjälpmedel och behandling som hjälper dig att sluta röka.

Tobaksfakta
Tobaksfakta är en av flera organisationer som kan ge dig tips och hjälp att sluta röka, inklusive en steg-för-steg-instruktion. Organisationen drivs av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsoinstitutet och Läkare mot tobak.

Sluta röka-linjen
Sluta röka-linjen är en kostnadsfri telefontjänst där du får råd av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och psykologer. Ring 020-84 00 00.

Träning och KOL

Ju mer du orkar röra på dig desto bättre är det. Det finns flera vinster med att träna vid KOL. Du får bättre grundkondition och blir starkare. Den psykologiska effekten ska inte heller underskattas – fysisk träning kan bidra till att du känner dig gladare, mer positiv och får bättre livskvalitet. 30 minuter träning om dagen kan göra stor skillnad.

Råd för dig som vill börja träna
Innan du börjar med ett träningsprogram bör du tala med din läkare. Han eller hon kan hjälpa dig att hitta en nivå på träningen som passar just din situation. Dessutom kan du vid behov bli remitterad till en sjukgymnast som hjälper dig vidare.

• Prata med din läkare om hur du ska lägga upp träningen och hur du ska ta din luftrörsvidgande medicin i samband med att du tränar.
• Om du har möjlighet: Ta hjälp av vårdpersonal eller sjukgymnast att lägga upp ett träningsprogram. Det finns anpassade träningsprogram för dig som har KOL.
• Det brukar vara en fördel att börja försiktigt för att sedan öka träningsintensiteten i långsam takt.
• Försök få in någon form av träning varje dag. Även vardagsmotion som att promenera eller att gå i trappor räknas som träning.
• Om du inte orkar konditionsträna under en period, välj istället styrketräning så att du behåller kontinuiteten i träningen.

Mat & dryck vid KOL

Undernäring och viktförlust är vanligt vid KOL. Det beror dels på aptitförlust, dels på att den ansträngda andningen är energikrävande. Minskad muskelmassa på grund av den begränsade aktiviteten kan också vara en bidragande faktor. Undervikten kan i sig vara en risk eftersom den kan leda till osteoporos, ökad infektionskänslighet och psykiska besvär.

Generellt sett rekommenderas KOL-patienter en energi- och proteinrik kost. Tänk gärna på vilken typ av fett du får i dig. Omättade fetter är bättre än mättade fetter. Ett tillskott av vitaminer och mineraler kan också vara en god idé. Prata med din läkare eller med en dietist om du är osäker på hur mycket eller vad behöver äta.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: