På Spioltopatient användookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Spiolto® Respimat® – så använder du inhalatorn

Spiolto Respimat inhalatorn frisätter läkemedlet sakta och mjukt, vilket gör det lätt att inhalera så att läkemedlet kommer in i lungorna.

Inhalatorn Respimat är formgiven speciellt för inhalation av Spiolto inhalationsvätska och ska inte användas till andra läkemedel eftersom det kan medföra felaktig användning och dosering av läkemedel. Spiolto inhalationsvätska har en hållbarhet på tre år i oöppnad förpackning. Läkemedlet får inte frysas. Den ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Spiolto Respimat gör det möjligt att inhalera läkemedlet som finns i en behållare. Hela behållaren innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser). Obs: Du behöver endast använda inhalatorn en gång per dag - om möjligt vid samma tidpunkt. Varje gång du använder den ska du ta två puffar.

Det finns tillräckligt med läkemedel för 30 dagars behandling, när inhalatorn används enligt instruktionerna. I kartongen finns Spiolto Respimat inhalator och Spiolto Respimat läkemedelsbehållare. Innan inhalatorn används första gången måste läkemedelsbehållaren sättas på plats. Se instruktionerna nedan.

Hur du använder SPIOLTO® RESPIMAT® inhalator

Att sätta in behållaren och förbereda för användning.

Följande steg 1–5 måste göras före första användning:

Observera! Du ska inte vrida nederdeln innan läkemedelsbehållaren sätts på plats.  Börja med att sätta in läkemedelsbehållaren genom att följa steg 1 till 3:

1. Låt locket (A) vara stängt och tryck på säkerhetsspärren (E) samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen (G).

2a. Ta upp läkemedelsbehållaren (H) ur kartongen. Tryck in den smala delen av läkemedelsbehållaren i inhalatorn tills den klickar på plats. 
2b. Läkemedelsbehållaren ska tryckas stadigt mot ett fast underlag för att säkerställa att den har tryckts ända in. Läkemedelsbehållaren kommer inte att vara i jämnhöjd med inhalatorn utan du kommer fortfarande att se silverringen på läkemedelsbehållarens nedre del. Ta inte bort läkemedelsbehållaren när den en gång har placerats i inhalatorn.

3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen (G).
Ta inte bort nederdelen igen.

Förbereda inhalatorn för användning

4. Håll din inhalator upprätt med locket (A) stängt. Vrid nederdelen (G) i riktning med pilarna på etiketten tills det klickar (ett halvt varv). Öppna locket (A) helt.I det här steget rör sig läkemedelsbehållaren neråt och blir synlig i botten av inhalatorn, vilket är helt normalt.

5. Rikta inhalatorn nedåt. Tryck på knappen som frigör en puff (D). Stäng locket (A).
Upprepa steg 4 och 5 tills en dimma syns. Upprepa därefter steg 4 och 5 ytterligare 3 gånger för att försäkra dig om att inhalatorn är färdig för användning. Din inhalator är nu klar för användning.

Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer det att finnas 60 puffar (vilket motsvarar en månads användning) kvar i inhalatorn.

Daglig användning av inhalatorn

6. Håll inhalatorn upprätt, med locket (A) stängt för att undvika att en puff frigörs av misstag. Vrid nederdelen (G) i riktning med pilarna på etiketten tills det klickar (ett halvt varv).

7. Öppna locket (A) helt. Andas ut långsamt och fullständigt. Slut därefter läpparna runt munstycket utan att täcka för lufthålen (C). Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

Ta ett långsamt, djupt andetag genom munnen och tryck samtidigt in knappen som frigör en puff (D) och fortsätt andas in långsamt så länge du kan. Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns behagligt.

8. Upprepa steg 6 och 7 så att du får en fullständig dos. Stäng locket tills du använder inhalatorn igen.

Om inhalatorn inte har använts på mer än 7 dagar, bör du frigöra en puff nedåt. Om inhalatorn inte har använts på mer än 21 dagar, bör steg 4 och 5 upprepas tills en dimma syns. Upprepa därefter steg 4 och 5 ytterligare 3 gånger.

Felsökning

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: