Att få i sig rätt dos

Spiolto® Respimat® är ett läkemedel som man andas in (inhalerar) med hjälp av en inhalator som kallas för Respimat. Doseringen är TVÅ puffar som tas EN gång om dagen. Detta läkemedel är en underhållsbehandling som du ska ta dagligen, även om du har perioder då du mår bättre.

Läs mer om dosering

Vad är KOL

Att KOL är en kronisk lungsjukdom innebär att den inte går att bota. Men det går att behandla symtomen och att förebygga försämringstillfällen och därmed bibehålla en god livskvalitet. Att sluta röka är mycket viktigt.

Läs mer om KOL

 

För ytterligare information om Spiolto Respimat se Fass.se

®Boehringer Ingelheim AB 
Granskad: 2020-05
PC-SE-101359-2020

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: